Sjöstorpsgården
Sjöstorp 402
247 94 Dalby
tel: 046-120431

Sjöstorpsgården

Sjöstorpsgården är ett boende med plats för tre vuxna personer med autism och utvecklingstörning.

Boendet ligger vackert beläget i Sjöstorp mellan Lund och Dalby. Det är ett boende i liten skala där vi har möjlighet att skapa en lugn och trygg miljö för brukaren.

Vi erbjuder individuellt stöd dygnet runt. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik där man med konkreta scheman hjälper personen att få överblick över sin situation. Detta sker utifrån individens styrkor och intressen.

Verksamheten som är personaldriven vilar på en gemensam värdegrund :
  - att ha respekt för andra människor och alla människors lika värde.
  - inlevelseförmåga för människors olika behov.
  - visa ett genuint intresse och ha stor lyhördhet för människorna man arbetar med.